12 weken en dan ? Getuigenissen over abortus buitin de wettelijke termijn en Belgie

In België zijn de politieke debatten over abortus na de indiening van wetsvoorstellen in 2019 om de toegang tot abortus te verbeteren, gevoed door vooroordelen over vrouwen die na
12 weken tot abortus overgaan.

Er werden veel onwaarheden verkondigd, zoals dat deze vrouwen er luchtig over zouden doen of niet op hun anticonceptie zouden letten.

Geconfronteerd met deze situatie lanceerde het platform Abortion Right in juni 2021 een oproep tot getuigenissen om de standpunten en ervaringen te verzamelen van vrouwen die de wettelijke termijn voor het verkrijgen van een abortus in België hebben overschreden.

Elk jaar gaan honderden vrouwen, die vanwege de tijdslimiet een abortus worden geweigerd, naar Nederland waarbij ze de 1000 euro voor de reis en de kosten van de operatie uit eigen zak betalen.Degenen die het niet kunnen betalen, worden gedwongen een ongewenste zwangerschap uit te dragen en tegen hun wil te bevallen. Over dat laatste is niets bekend…

Met uitzondering van een studie uit 2019 die het profiel van vrouwen die in Nederland een abortus hebben ondergaan analyseert op basis van hun opleidingsniveau, hun werk of hun gezinssituatie, blijven deze vrouwen en hun verhalen immers onzichtbaar. Deze onzichtbaarheid wordt versterkt door het taboe dat in België nog steeds heerst rond abortus. De overgrote meerderheid van de vrouwen die in België een legale abortus hebben ondergaan, wil er niet over praten of het bekendmaken.

Deel deze pagina