Abortus in België, laat de vrouwen beslissen!

België heeft nood aan een nieuwe abortuswet! Een wetenschappelijk comité met experts kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie en publiceerde een rapport met aanbevelingen over de abortuswet. Die gingen onder andere over het afschaffen van de verplichte wachttijd van zes dagen, het uitbreiden van de termijn voor een zwangerschapsafbreking en het toegankelijk maken van anticonceptie…

Lees meer

Alles ligt op tafel, elk debat is gevoerd, de aanbevelingen zijn duidelijk. Het ontbreekt alleen nog aan politieke moed

Leden van verschillende vrouwenorganisaties roepen in deze bijdrage op om te stoppen met tijdrekken en politieke spelletjes te spelen. Ze willen dat er een beslissing wordt genomen over de abortuswetgeving. Lees meer: https://www.demorgen.be/meningen/alles-ligt-op-tafel-elk-debat-is-gevoerd-de-aanbevelingen-zijn-duidelijk-het-ontbreekt-alleen-nog-aan-politieke-moed~bffe660f/

Lees meer

Keuzevrijheid en gezondheid van vrouwen: Dringende oproep van het Platform voor het recht op Abortus voor een betere toegang tot abortus in België

Geconfronteerd met de recente uitlatingen in de media en de politieke opinies over abortus, wil het Platform voor het recht op abortus (Platform Abortion Right) dat Franstalige en Nederlandstalige organisaties verenigt, die strijden voor een betere toegang tot abortus in België en Europa, zijn stem laten horen. Na de politieke instrumentalisering van de abortusproblematiek in…

Lees meer

Platform Abortion Right · Memorandum voor de verkeizingen 2024

Recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking voor alle vrouwen* Dit platform werd in 2011 opgericht als een structuur met een waakhondfunctie en de mogelijkheid om actie te voeren. De leden zijn Nederlandstalige en Franstalige partnerorganisaties met expertise op het gebied van seksuele en reproductieve rechten van vrouwen*. Doel is het behoud van het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking…

Lees meer

Wanneer je te laat bent voor een abortus in België na twaalf weken: ‘Soms geven we deze vrouwen een afbetalingsplan’

“Voor Belgische vrouwen die meer dan twaalf weken ver zijn en hun zwangerschap willen afbreken, zit er vandaag niks anders op dan een verre, dure rit naar het buitenland. Hoe gaat dat in zijn werk? ‘Helaas kunnen ze de facturen niet altijd betalen.’” https://www.demorgen.be/nieuws/wanneer-je-te-laat-bent-voor-een-abortus-in-belgie-na-twaalf-weken-soms-geven-we-deze-vrouwen-een-afbetalingsplan~bf858944/

Lees meer

De moeilijke grens voor een abortus na twaalf weken

“In een rapport pleitten experts deze week voor een uitbreiding van de abortustermijn tot 18 en zelfs 20 weken. Voor veel vrouwen die een zwangerschap na 12 weken willen onderbreken, zou een abortus minder omslachtig worden. Onze wetgeving drijft ze nu jaarlijks met honderden over de grens.” https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/de-moeilijke-grens-voor-een-abortus-na-twaalf-weken/10462572

Lees meer

12 weken en dan ? Getuigenissen over abortus buitin de wettelijke termijn en Belgie

In België zijn de politieke debatten over abortus na de indiening van wetsvoorstellen in 2019 om de toegang tot abortus te verbeteren, gevoed door vooroordelen over vrouwen die na12 weken tot abortus overgaan. Er werden veel onwaarheden verkondigd, zoals dat deze vrouwen er luchtig over zouden doen of niet op hun anticonceptie zouden letten. Geconfronteerd…

Lees meer

Werelddag van de strijd voor het recht op abortus : België moet rekening houden met alle vrouwen!

28 september is de Internationale dag van de strijd voor het recht op abortus. Dit recht is immers nog steeds geen verworven recht, het blijft bedreigd, zelfs in eigen land. De Belgische actualiteit met betrekking tot abortus is bovendien meer dan ontgoochelend: nadat het wetsvoorstel (ondertekend door alle partijen buiten CD&V, cdH, N-VA en Vlaams…

Lees meer