Abortus in België, laat de vrouwen beslissen!

België heeft nood aan een nieuwe abortuswet! Een wetenschappelijk comité met experts kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie en publiceerde een rapport met aanbevelingen over de abortuswet. Die gingen onder andere over het afschaffen van de verplichte wachttijd van zes dagen, het uitbreiden van de termijn voor een zwangerschapsafbreking en het toegankelijk maken van anticonceptie…

Lees meer

Keuzevrijheid en gezondheid van vrouwen: Dringende oproep van het Platform voor het recht op Abortus voor een betere toegang tot abortus in België

Geconfronteerd met de recente uitlatingen in de media en de politieke opinies over abortus, wil het Platform voor het recht op abortus (Platform Abortion Right) dat Franstalige en Nederlandstalige organisaties verenigt, die strijden voor een betere toegang tot abortus in België en Europa, zijn stem laten horen. Na de politieke instrumentalisering van de abortusproblematiek in…

Lees meer

Werelddag van de strijd voor het recht op abortus : België moet rekening houden met alle vrouwen!

28 september is de Internationale dag van de strijd voor het recht op abortus. Dit recht is immers nog steeds geen verworven recht, het blijft bedreigd, zelfs in eigen land. De Belgische actualiteit met betrekking tot abortus is bovendien meer dan ontgoochelend: nadat het wetsvoorstel (ondertekend door alle partijen buiten CD&V, cdH, N-VA en Vlaams…

Lees meer

Onderteken de petitie ! Abortus: laten we de keuze van vrouwen en hun recht op gezondheid respecteren !

Als burger onderschrijf ik het recht op zwangerschapsafbreking, met name het wetsvoorstel om de termijn uit te breiden tot 18 weken, de minimum wachttijd te verminderen tot 48 uur en de specifieke  trafsancties op te heffen.Als arts, vroedkundige, verpleegkundige, psycholo(o)g(e), als onthaalmedewerk(st)er, maatschappelijk- en gezondheidswerk(st)er, begeleiden wij elke dag vrouwen. Vandaag nemen wij het woord…

Lees meer