Wie zijn wij?

Het platform Abortion Right, opgericht in 2011, is een waakhond en actiestructuur die Franstalige en Nederlandstalige partnerverenigingen verenigt die actief zijn op het vlak van seksuele en reproductieve rechten. Haar doel is het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking (VTP) en de vrije en veilige toegang ertoe te garanderen voor alle vrouwen1 in België, Europa en de rest van de wereld. Het recht op abortus is een fundamenteel recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken en een kwestie van volksgezondheid.

Overal ter wereld, in Europa en zelfs in België, zijn er echter veel krachten die de toegang belemmeren door vrouwen een schuldgevoel aan te praten en het publiek verkeerd te informeren. Daar komen steeds meer beperkingen bij. Daarom zetten de leden van het platform zich in om het recht op abortus effectief te maken en om deze anti-keuze argumenten systematisch te deconstrueren met behulp van wetenschappelijke argumenten en de expertise van vrouwen en professionals in het veld.

Waarom we mobiliseren:

Sinds de oprichting van het Abortion Right platform in 2011 luiden we de noodklok omdat het aantal openlijke en sluipende aanvallen is toegenomen, waardoor de toegang tot abortus in verschillende landen wordt belemmerd.

  1. In België zijn de voorwaarden voor toegang tot abortus nauwelijks veranderd sinds de eerste abortuswetgeving in 1990, en deze voorwaarden voldoen niet aan de behoeften van vrouwen;
  2. Wereldwijd worden jaarlijks 25 miljoen onveilige abortussen uitgevoerd, met mogelijk fatale gevolgen voor vrouwen (39.000 doden per jaar volgens de WGO);
  3. In Europa erkennen sommige landen dit recht nog steeds niet (Andorra en Liechtenstein) of beperken ze de toegang steeds drastischer (Hongarije, Polen);
  4. Zelfs in landen waar abortus is toegestaan, is de toegang tot abortus niet gegarandeerd en ook niet altijd gemakkelijk: het gebrek aan officiële en correcte informatie en het tekort aan medisch personeel worden nog verergerd door het schuldgevoel en het stigma dat kleeft aan vrouwen die abortus overwegen.

In België en in vele andere Europese landen is het recht op abortus, de vrijheid van vrouwen om te beslissen om een zwangerschap al dan niet verder te zetten, een wettelijk recht. Wij willen niet dat dit recht op welke manier dan ook wordt ondermijnd.

Onze leden:

De partnerverenigingen van het platform die opkomen voor het recht op abortus in Europa zijn :


  1. De term “vrouwen” verwijst hier naar vrouwen en alle zwangere personen. ↩︎
Deel deze pagina