Platform Abortion Right · Memorandum voor de verkeizingen 2024

Recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking voor alle vrouwen*1

Dit platform werd in 2011 opgericht als een structuur met een waakhondfunctie en de mogelijkheid om actie te voeren. De leden zijn Nederlandstalige en Franstalige partnerorganisaties met expertise op het gebied van seksuele en reproductieve rechten van vrouwen*. Doel is het behoud van het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking en de vrije toegang voor alle vrouwen* (zwangere en niet-zwangere vrouwen), in België, Europa en overal ter wereld.

Het recht op abortus is een fundamenteel recht van vrouwen* op zelfbeschikking over het eigen lichaam en vormt een van de uitdagingen van de openbare gezondheidszorg. In eigen land, in Europa en zeker in de rest van de wereld zien we hoe heel wat individuen, politieke partijen, instellingen en groeperingen de krachten verenigen om de toegang tot abortus alsmaar moeilijker te maken. De tegenstanders spelen op het schuldgevoel van vrouwen* en verspreiden desinformatie. Er worden steeds meer beperkingen opgelegd en voorwaarden toegevoegd. Het Platform Recht op abortus wil dat dit recht effectief blijft bestaan en dat het discours van de tegenstand ontmaskerd wordt door wetenschappelijke argumenten, de ervaringen van vrouwen* en van de mensen van op het terrein.

Onze belangrijkste eis: ten minste de aanbevelingen van het comité van experten aangesteld
door de overheid gebruiken om de abortuswet te evalueren. Het platform weigert resoluut dat
het thema nog eens ingezet wordt als pasmunt tijdens de toekomstige parlementaire debatten
en regeringsonderhandelingen zoals dat in 2019 het geval was.

  1. *vrouwen: deze term staat hier voor vrouwen en alle personen die zwanger zijn ↩︎
Deel deze pagina