Admin

Alles ligt op tafel, elk debat is gevoerd, de aanbevelingen zijn duidelijk. Het ontbreekt alleen nog aan politieke moed

Leden van verschillende vrouwenorganisaties roepen in deze bijdrage op om te stoppen met tijdrekken en politieke spelletjes te spelen. Ze willen dat er een beslissing wordt genomen over de abortuswetgeving. Lees meer: https://www.demorgen.be/meningen/alles-ligt-op-tafel-elk-debat-is-gevoerd-de-aanbevelingen-zijn-duidelijk-het-ontbreekt-alleen-nog-aan-politieke-moed~bffe660f/

Lees meer

Keuzevrijheid en gezondheid van vrouwen: Dringende oproep van het Platform voor het recht op Abortus voor een betere toegang tot abortus in België

Geconfronteerd met de recente uitlatingen in de media en de politieke opinies over abortus, wil het Platform voor het recht op abortus (Platform Abortion Right) dat Franstalige en Nederlandstalige organisaties verenigt, die strijden voor een betere toegang tot abortus in België en Europa, zijn stem laten horen. Na de politieke instrumentalisering van de abortusproblematiek in…

Lees meer

Platform Abortion Right · Memorandum voor de verkeizingen 2024

Recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking voor alle vrouwen* Dit platform werd in 2011 opgericht als een structuur met een waakhondfunctie en de mogelijkheid om actie te voeren. De leden zijn Nederlandstalige en Franstalige partnerorganisaties met expertise op het gebied van seksuele en reproductieve rechten van vrouwen*. Doel is het behoud van het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking…

Lees meer

Werelddag van de strijd voor het recht op abortus : België moet rekening houden met alle vrouwen!

28 september is de Internationale dag van de strijd voor het recht op abortus. Dit recht is immers nog steeds geen verworven recht, het blijft bedreigd, zelfs in eigen land. De Belgische actualiteit met betrekking tot abortus is bovendien meer dan ontgoochelend: nadat het wetsvoorstel (ondertekend door alle partijen buiten CD&V, cdH, N-VA en Vlaams…

Lees meer

Onderteken de petitie ! Abortus: laten we de keuze van vrouwen en hun recht op gezondheid respecteren !

Als burger onderschrijf ik het recht op zwangerschapsafbreking, met name het wetsvoorstel om de termijn uit te breiden tot 18 weken, de minimum wachttijd te verminderen tot 48 uur en de specifieke  trafsancties op te heffen.Als arts, vroedkundige, verpleegkundige, psycholo(o)g(e), als onthaalmedewerk(st)er, maatschappelijk- en gezondheidswerk(st)er, begeleiden wij elke dag vrouwen. Vandaag nemen wij het woord…

Lees meer