Persbericht: mobilisatie voor de bescherming van het recht op abortus

Het platform Abortion Rights, die bestaat uit de 4 Federaties van planning familiaux, verenigingen gemobiliseerd om het recht op abortus in België te verdedigen, maar ook vrouwenrechtenorganisaties, reageert op de dekreet van Roe v. Wade, waardoor het recht op abortus in de Verenigde Staten wordt bedreigd.

In een tijd waarin elke 9 minuten een vrouw sterft ten gevolge van een illegale[1] abortus, zal het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het Roe vs Wade-arrest ongedaan te maken de situatie voor vrouwen over de hele wereld nog slechter maken. Dit besluit zal uitmonden in een totaal of bijna totaal verbod op abortus in ongeveer 26 staten van de VS. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de Verenigde Staten, maar kan ook een domino-effect teweegbrengen in landen waarin al veel verzet is tegen seksuele- en reproductieve rechten.

Gaat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen meer dan veertig jaar terug in de tijd ?

Omdat de situatie in de Verenigde Staten een weerspiegeling is van de broosheid van het recht op abortus in de wereld, dringen wij aan bij alle Belgische en Europese politieke partijen om de rechten van vrouwen en zwangere personen die een abortus wensen te ondergaan, te verankeren in het gezondheidsrecht. Daarom juichen wij het voorstel van de PS toe om het recht op abortus te beschermen door het vast te leggen in de Belgische Grondwet; wij kunnen alleen maar alle maatregelen steunen die het mogelijk maken om dit grondrecht te waarborgen. Wij herinneren eraan dat de vrije en onbeperkte toegang tot abortus een kwestie is van volksgezondheid, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen: de Staat moet in alle omstandigheden gunstige voorwaarden scheppen voor de toegang tot reproductieve- en seksuele gezondheid en voor de verwezenlijking van het recht van éénieder op zelfbeschikking.

Wij pleiten ook voor een verbetering van de voorwaarden voor een duurzame en effectieve toegang tot abortus in België. Vandaag kunnen steeds meer centra voor gezinsplanning geen abortus aanbieden omdat er een tekort is aan artsen die daartoe zijn opgeleid. Bijna 500 Belgische vrouwen moeten elk jaar naar Nederland reizen voor een abortus omdat zij de wettelijke termijn van 12 weken[2]  in België hebben overschreden en moeten ongeveer duizend euro betalen voor de reis en de ingreep. Artsen en zwangere personen die zich niet houden aan de wettelijke voorwaarden voor abortus (tijdslimiet, bedenktijd, enz.) kunnen nog steeds strafrechtelijk worden bestraft, d.w.z. met boetes en/of gevangenisstraf.

De afschaffing van de vrije toegang tot abortus in de VS is een gewelddadige stap terug en een ernstige aanval op de seksuele gezondheid, autonomie en rechten van vrouwen. Het zal 35 millioenen van de Amerikaanse vrouwenberoven van hun vrijheid en recht op zelfbeschikking[3] .

Laten we niet vergeten dat een beperking op de toegang tot abortus niet leidt tot een vermindering van het aantal abortussen. Integendeel, het percentage onveilige abortussen is veel hoger in landen met een zeer restrictieve abortuswetgeving dan in landen met een minder restrictieve wetgeving. Clandestiene abortussen kunnen leiden tot ernstige complicaties en zelfs tot de dood: zij zijn een van de belangrijkste oorzaken van moedersterfte in contexten waar de toegang tot abortus zeer beperkt is.

Het geweld dat vrouwen ondervinden die gedwongen worden een zwangerschap uit te dragen en gedwongen moederschap te ondergaan, is niet minder erg: het veroorzaakt leed en/of pijn, zeker in situaties van seksueel geweld (verkrachting, incest, enz.). Ook mag niet worden vergeten dat de eerste slachtoffers de meest precaire, en dus de meest kwetsbare groepen zullen zijn. Vrouwen uit etnische minderheden hebben immers over het algemeen beperkte toegang tot informatie over seksuele- en reproductieve gezondheid, gezondheidszorg en doeltreffende contraceptie; zij zijn dan ook de eersten die door dit besluit van het Hooggerechtshof worden getroffen[4].

Buiten de Verenigde Staten zullen de gevolgen van dit berekende besluit waarschijnlijk in de hele wereld te voelen zijn, en andere anti-keze-, vrouwenhaat- en seksistische bewegingen aanmoedigen, en gevolgen hebben voor andere vrijheden. Dit besluit gaat namelijk niet alleen over de keuze om een zwangerschap af te breken: het is een regelrechte aanval op degenen die afwijken van het patriarchale model. Het gaat over het verlangen om de controle over het lichaam van de vrouw terug te krijgen.

Amerikaanse rechters die hun persoonlijke religieuze overtuigingen boven de fundamentele vrijheden van de burgers hebben gesteld, zullen binnenkort bloed aan hun handen hebben. We moeten onszelf eraan herinneren dat er geen echte democratie is als burgers niet zelf kunnen beslissen over hun lichaam en hun leven, en dat de voorwaarden voor toegang tot abortus een maatstaf zijn voor het niveau van democratie. Samen moeten we ernaar streven onze strijd voort te zetten om de rechten van alle mensen te beschermen, zodat niemand gedwongen wordt tot een ongewenste zwangerschap of ongewenste bevalling.

Oproep tot mobilisatie op donderdag 30 juni :

https://www.facebook.com/events/1480542402404790

Perscontact : Diane Gardiol – Abortion Right – platform.abortionright@gmail.com (0496654143)

Eerste ondertekenaars en ondertekenaressen :

Plateforme Abortion Right

Centre d’Action Laïque

GACEHPA

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial

Fédération Laïque des Centres de Planning Familial

Fédération des Centres de Planning et de Consultation

Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes

Dokters van de Wereld BelgIië

Médecins du Monde Belgique

O’Yes

Femmes et Santé

Bruxelles Laïque

Collecti.e.f 8 maars


[1] Cijfers van de Verenigde Naties, geciteerd door Véronique Séhier https://www.leparisien.fr/societe/veronique-sehier-une-femme-meurt-toutes-les-9-minutes-d-un-avortement-clandestin-dans-le-monde-20-05-2018-7725984.php

[2] Cijfers uit een studie van het Abortus Rechts Platform, https://www.alterechos.be/avorter-apres-12-semaines-le-parcours-du-combattant-des-femmes-belges/

[3] https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/07/us/abortion-access-roe-v-wade.html

[4] In Mississippi, bijvoorbeeld, behoort 80% van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan tot een etnische minderheid. https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/24/droit-a-l-avortement-quelles-consequences-peut-avoir-l-annulation-de-l-arret-roe-vs-wade-aux-etats-unis_6124789_3211.html?fbclid=IwAR1A4BEBLZRXgghK-_IFcVeWqcC7-mc3_IkWVn88AEFgpqGYpeSGTmNRecQ

Partager cette page