Wie zijn wij?

Het recht op abortus blijft tot op de dag van vandaag een internationale bekommernis.
U kunt het ‘charter voor het recht op abortus’ ondertekenen met een klik op het kadertje hiernaast.
Deze site biedt verder een ruim overzicht van persartikelen met betrekking tot de abortuskwestie over heel de wereld.
Zich goed informeren is een eerste stap tot actie!

* * *

De partnerverenigingen van het platform voor het recht op abortus in Europa zijn:

 • CAL – Centre d’Action Laïque
 • Centre du Libre Examen
 • Centre Séverine
 • Comité belge Ni putes Ni Soumises asbl
 • Conseil des Femmes Francophone de Belgique (CFFB)
 • deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
 • Fédération des Centres de Planning et de Consultations
 • Fédération des Centres de Planning Familial de FPS
 • Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial
 • Fédération laïque de centres de Planning familia
 • FGTB-ABVV
 • Furia
 • GACEHPA
 • Garance
 • LUNA
 • Mouvement Ouvrier Chrétien – MOC
 • Mutualité Socialiste
 • Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR)
 • R.A.P.P.E.L (fr/nl)
 • Sensoa
 • Université des femmes
 • VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging
 • Vrijzinnige Vrouwen Oost-Vlaanderen

Waarom we ons mobiliseren:

Het recht op abortus en de vrijheid van vrouwen om een zwangerschap al dan niet voort te zetten, is een essentieel recht, dat niet in vraag mag gesteld worden.

Toch is waakzaamheid nodig want:

 1. In 2010 demonstreerden in België ongeveer 2000 mensen tegen het recht op abortus. In 2011 waren dat er bijna 3000.
 2. Overal ter wereld floreren zulke bewegingen.
 3. Sommige Europese landen erkennen het recht op abortus nog steeds niet (Ierland, Malta, Cyprus, Polen) of draaien de klok terug (Hongarije).
 4. In vele andere landen worden zwangerschapsonderbrekingen niet in optimale omstandigheden uitgevoerd. Bovendien zijn de middelen die ter beschikking worden gesteld vaak ontoereikend, net als de professionele achting voor de betrokkenen.

De anti-abortusstroming kan marginaal lijken, maar het feit dat ze weerklank vindt in de media en in de parlementen, verschaft deze bewegingen invloed. Ze worden door machtige lobby’s georganiseerd en gesteund.

Deze situatie vraagt om verandering! Daarom brachten we een waakzaamheids- en actieplatform tot stand om het behoud van onze verworvenheden, het recht op abortus en de keuzevrijheid te garanderen.
Deze mobilisatie is broodnodig om het verbiedende discours van abortustegenstanders te ontmaskeren als wat het is: een ontoelaatbare achteruitgang!

Vindt u deze bedreiging van het recht op abortus ook schokkend? Hierdoor kunt u:

 1. zich mobiliseren voor het behoud van onze verworvenheden;
 2. zich engageren in een waakzaamheidsplatform op Belgisch en Europees niveau;
 3. deelnemen aan een jaarlijkse actiedag.

Klik dan op het tabblad ‘Deelnemen’!

* Avec le soutien de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes et de la Fédération Wallonie-Bruxelles