PERSBERICHT
Zwangerschapsafbreking in gevaar door berperkingen die de Amerikaanse regering oplegt

Trump beëindigt de financiering van NGOs die abortushulpverlening steunen

Tijdens zijn verkiezingscampagne dreigde Donald Trump, de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat, om het recht op zwangerschapsafbreking en de toegang tot
geboorteregeling te beperken door een einde te stellen aan het toekennen van overheidssubsidies. De toon was aangegeven; dit veroorzaakte meteen een stroom van protest onder Amerikaanse vrouwen. Deze laatsten haastten zich om anticonceptiemiddelen aan te schaffen, uit vrees dat zij niet langer toegang zouden hebben tot geboorteregelingscentra.
Daags na zijn aanstelling als president vonden massale betogingen plaats, in de VS en in de ganse wereld van mensen die zich met klem verzetten tegen de beperking van vrouwenrechten.
Dit heeft Trump niet weerhouden om zijn voornemen uit te voeren door de federale subsidies van internationale NGO’s die abortus faciliteren te schorsen. Aan het hoofd van een bewindsploeg die talrijke fervente aanhangers van de ‘Anti-choice’ beweging telt, is Trump is vastbesloten om de financiële middelen te beperken om het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking te dwarsbomen en de wettelijke bepalingen te negeren.
Wij zitten in een gevarenzone: vrouwenrechten worden alom met beperkingen bedreigd en deze wereldmacht durft het aan om het recht op seksuele en reproductieve gezondheid met de voeten te treden.
De ondertekenaars zijn tevreden dat de minister van Buitenlandse Zaken zich aansluit bij het Nederlands initiatief voor een internationaal abortusfonds dat organisaties steunt voor vrouwenrechten, die door de regering Trump gepenaliseerd worden.
Als verenigingen en instellingen die ijveren voor de vrouwenrechten zijn wij vastberaden om samen weerstand te bieden tegen de onderdrukking en willen we met overtuiging het zelfbeschikkingsrecht van iedere vrouw over haar lichaam verdedigen.


Ondertekenaars:


Lid ABORTION RIGHT: Centre d’Action Laïque (CAL) – Fédération laïque de centres de Planning familial (FLCPF) –
Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC) – Fédération des Centres de Planning Familial de
FPS (FPS-CPF) – Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF) – Centre du Libre Examen – Centre
Séverine – Comité belge Ni putes Ni Soumises asbl – Conseil des Femmes Francophone de Belgique (CFFB) –
deMens.nu Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – FGTB-ABVV – GACEHPA – Garance – LUNA – Mouvement ouvrier
Chrétien (MOC) – Mutualité Socialiste – Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR) – Sensoa – Université des femmes –
VIVA Socialistische Vrouwen Vereniging – FURIA ( ex-Vrouwen Overleg Komitee) – Vrijzinnige Vrouwen Oost-
Vlaanderen
Faculteit Geneeskunden – Université Libre de Bruxelles en Faculteit Geneeskunden en Gezondheidwetenschappen


Contactpersoon voor de pers: Sylvie Lausberg 00-32- (0)475.54.91.36